Ortodoks klosterlaget knute bønnekrans i svart med brune treperler

Ortodoks tradisjonell 100knutes bønnekrans i sort . Klosterprodukt fra Athos

PrisSEK213,59 exkl. moms
I lager: 1 st.

Produktinfo

Håndlaget tradisjonell ortodoks 100  knutes bønnekrans . Klosterprodukt.

Denne bønnekransen er meget solid knyttet med syntetisk satengsnor . Det er brune treperler for hver 25 knuteperle .

Leveres i smykkepose.

 

Litt historikk:

Historien og tradisjonen forteller at det muligens var Sankt Antonius den Store, (251- 356)  også kalt Antonius av Egypt,  en av oldkirkens viktigste Ørkenfedre,og dermed opphavet til det kristne klostervesenet,som først lærte å lage de intrikate knutene man kjenner fra den tradisjonelle  ortodokse bønnekransen. Mange av de  tidligste kristne, de såklate  Ørkenfedre og Ørkenmødre, forlot sitt gamle jordiske liv og  levde som eneboere i huler i den egyptiske ørkenen. Der henga de seg til askese og bønn for å tjene Gud ,med kropp og sjel . De hadde behov for et godt og lett tilgjengelig verktøy for å holde orden  på sine kontinuerlig bønneritualer, slik at de lettere kunne konsentrere seg og ha full fokus på bønnens innhold. Historien forteller  at  en av ørkenfedrene, (muligens Den Hellige  Antonius)  , ville lage en krans,med enkle knuter til dette formålet, men at Den Onde selv kom og løsnet opp knutene Antonius hadde laget,slik at det ble rot og kaos i hans bønneritualer. Han søkte da  hjelp fra Oven,og en engel kom til ham med kunnskap om de korsformede bønneknuter som ikke lar seg åpne av Den Onde. Hver knute er knyttet , nærmest vevet sammen, på en helt spesiell måte , og består av 7 små kors.  Disse kors-knutene som Antonius lærte av Guds Engel  la grunn for en kristen meditasjons og bønnetradisjon. Denne bønne tradisjonen  har fulgt kristne  helt siden  den tidlige kristne eneboerene og Ørkenfaderen Antonius sørget for å sette en stopper for Den Onde i å forstyrre og  hindre  ham i hans inderlige ønske om dyp  og inderlig bønn , og således styrket relasjon til  Jesus Kristus, gjennom Jesus bønnens kraft.

De såkalte Ørkenfedrene og Ørkenmødrene, de tidligste kristne asketene ,søkte Gud i ensomhet som  enerboere i huler  i den egyptiske og palestinske ørkenen, hvor de  la grunnlaget for det som etterhvert utviklet seg til å bli små samfunn av organiserte fungerende felleskap, klostersamfunn , som senere spredde seg utover hele den kristne verden,helt til våre egne breddegrader. 

Disse kristne klostersamfunn ,som spredde seg i hele den kristne verden la grunnlag for utvikling av utdannings/skole system og  helse og omsorgs tjenester,både for mennesker i nød, syke og gamle. 

Den eldgamle Jesus bønnen som Ørkenfedrene og Ørkenmødrene bad, og som også bes i dagens Ortodokse Kirker , og blant kristne i hele verden :

"Herre ,Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over meg , (en synder)"