Tradisjonell ortodoks håndknyttet knute bønnekrans med brune treperler. Klosterlaget

Tradisjonell ortodoks bønnekrans med håndknyttede knuterperler og kors med dusk . Klosterprodusert.

PrisSEK309,90 exkl. moms
I lager: 2 st.

Produktinfo

Kloster produkt

Solid tradisjonell håndknyttet ortodoks bønnekrans med de særegne historiske bønneknutene ,kors med dusk og brune  treperler.

Denne knute bønnekransen er knyttet med svart satengsnor , og har de samme kompliserte  knutene som som  sies å være brukt som hjelp og inspirasjon av kristne opp gjennom historie ,helt  siden 300 -.400 tallet.

Den fine håndlagde ortodokse bønnekransen er et klosterprodukt, hvor hver knute er laget i bønn , med en sterk ønske  om å skape et godt bønne  verktøy og for den som får den i hende slik at deres Gudsrelasjonen styrkes , og deres opplevelsen av hvem og hva Gud er i deres liv erfares og styrkes  gjennom bønnens og meditasjonens kraft .Denne tradisjonelle knute bønnekrans er  er godt insturment  for å komme igang med den eldgamle kristne meditasjonsbønnen, "Jesusbønnen". som mange, gjennom århundrene , har  opplevd bringer en helt ny indre ro og sjelefred , som stilner både indre uro og gir kraft og styrke de de ytre bølgene livet byr på. 

Knutekransen består av .50 knuter og 5 treperler +knutekors og dusk.

Omkrets på bønnskrans er ca 30 cm +ca 7.5 cm for kors og dusk.

Leveres i smykkepose 

 

For spesielt interesserte:

Historien og tradisjonen forteller at det var St Antonius den Store, (251- 356)  også kalt Antonius av Egypt, som var en av oldkirkens viktigste Ørkenfedre,og dermed opphavet til det kristne klostervesenet,som lærte å lage knutene i den tradisjonelle  ortodokse bønnekransen. Som de tidlige ørkenfedre og ørkenmødre som levde som eneboere i huler i den egyptiske ørkenen,hadde de behov for et godt verktøy for å holde orden på sine kontinuerlig bønneritualer, slik at de lettere kunne konsentrere sg og ha full fokus på bønnen. .  Antonius ville lage en knute krans,med enkle knuter til dette formålet, men historien forteller at Den Onde selv kom og løsnet opp knutene Antonius hadde laget,slik at det ble rot og kaos i hans bønneritualer. han søkte da da hjelp fra oven,og en engel kom til ham med kunnskap om bønne knuter som ikke lar seg åpne av Den Onde. Hver knute er knyttet sammen på en helt spesiell måte og består av 7 små kors.  Disse kors knutene som Antonius lærte av Guds engel  la grunn for en kristen medisjons og bønnetradisjon som har fulgt oss helt siden eneboeren og Ørkenfaderen Antonius  gjennom  kompliserte knuter sørget for å hindre Den Onde i å forstyrre og hindre ham i hans inderlige ønske om  fokusert bønn, indre ro , og  en dyp og nær relasjon til Jesus Kristus,vår Herre og Gud, gjennom Jesusbønnens kraft 

De såklate Ørkenfedrene og Ørkenmødrene, de tidligste kristne asketene, søkte eneboertilværelsen   i den egyptiske og palestinske ørkenen, hvor de  la grunnlaget for det som etterhvert utviklet seg til å bli små samfunn av organiserte fungerende felleskap, klostersamfunn , som senere spredde seg utover hele den kristne verden, helt til våre egne breddegrader.