Klosterlaget sort tradisjonell 100 knuters ortodoks bønnekrans med treperler og dusk.

Klosterprodukt. Tradisjonell ortodoks bønnekrans med 100 knuter ,treperler og kors med dusk.

PrisSEK446,60 exkl. moms
I lager: 1 st.

Produktinfo

Denne tradisjonelle ortodokse bønnekransen er er laget i et kloster  ,og er også velsignet av en ortodoks prest. 

Solid håndknyttet tradisjonell ortodoks bønnekrans med 100 knuteperler, dusk og sorte treperler.

Dette er en bønnekrans er håndknyttet av svart satengsnor , etter eldgammel tradisjon. De samme særegne tradisjonelle og gamle bønnekrans  knutene som de sies å være brukt av kristne siden 300 -.400 tallet. er knyttet på denne solide bønnekransen 

Denne fine ortodokse knute kransen er et klosterprodukt,laget i inderlighet og bønn , med en sterk intensjon om å skape et godt  bønneverktøy som kan hjelpe den som får kransen i hende til et styrket bønneliv,og en  nær relasjon med Gud. Denne tradisjonelle 100 knuters bønnekrans er således et godt og velprøvd instrument  for å gjennoppdage  den eldgamle kristne meditasjonsbønnen, "Jesusbønnen". Utallige kristne gjennom århundrene , har  opplevd at denne enkle Jesus fokuserte bønnen bringer en indre ro  , sjelefred  og  ny kraft  til å håndtere livets indre og ytre utfordringer.

Knutekransen består av 100 knuter og 10 treperler +knutekors og dusk.

Omkrets på bønnskrans er ca 65 cm +ca 11cm for kors og dusk.

Denne ortodokse bønnekransen er velsignet av en prest.

Leveres i smykkepose 

 

Litt historikk:

Historien og tradisjonen forteller at det muligens var St Antonius den Store, (251- 356)  også kalt Antonius av Egypt,en av oldkirkens viktigste Ørkenfedre,og dermed opphavet til det kristne klostervesenet,som først lærte å lage de intrikate knutene man kjenner fra den tradisjonelle  ortodokse bønnekransen. Mange av de  tidligste kristne, de såklate  ørkenfedre og ørkenmødre, forlot sitt gamle jordiske liv og  levde som eneboere i huler i den egyptiske ørkenen. Der henga de seg til askese og bønn for å tjene Gud ,med kropp og sjel . De hadde behov for et godt og lett tilgjengelig verktøy for å holde orden  på sine kontinuerlig bønneritualer, slik at de lettere kunne konsentrere seg og ha full fokus på  Gud og bønnen innhold. Historien forteller  at  en av ørkenfedrene, muligens  Antonius , ville lage en krans,med enkle knuter til dette formålet, men at Den Onde selv kom og løsnet opp knutene Antonius hadde laget,slik at det ble rot og kaos i hans bønneritualer. Han søkte da  hjelp fra Oven,og en engel kom til ham med kunnskap om  korsformede bønneknuter som ikke lar seg åpne av Den Onde. Hver knute er knyttet , nærmest vevet sammen, på en helt spesiell måte , og består av 7 små kors.  Disse kors-knutene som Antonius lærte av Guds Engel  la grunn for en kristen meditasjons og bønnetradisjon. Denne bønne tradisjonen  har fulgt kristne  helt siden  den tidlige kristne eneboeren og Ørkenfaderen Antonius sørget for å sette en stopper for Den Onde i å forstyrre og  hindre  ham i hans inderlige ønske om dyp  og inderlig bønn og således styrket relasjon til  Jesus Kristus, gjennom Jesus bønnens kraft.

De såkalte Ørkenfedrene og ørkenmødrene, de tidligste kristne asketene ,søkte Gud i ensomhet som  enerboere i huler  i den egyptiske og palestinske ørkenen, hvor de  la grunnlaget for det som etterhvert utviklet seg til å bli små samfunn av organiserte fungerende felleskap, klostersamfunn , som senere spredde seg utover hele den kristne verden,helt til våre egne breddegrader. 

Disse kristne klostersamfunn ,som spredde seg i hele den kristne verden la grunnlag for utvikling av utdannings/skole system og  helse tjenester,både for mennesker i nød, syke og gamle.