Håndknyttet tradisjonell ortodoks bønnekrans med 50 knuter . Klosterprodukt (A)

Kloster håndverk. Tradisjonell håndknyttet ortodoks 50 knuters bønnekrans i sateng snor med brune treperler

PrisSEK309,90 exkl. moms
I lager: 1 st.

Produktinfo

Klosterprodukt

Solid håndknyttet tradisjonell ortodoks bønnekrans med dusk og brune treperler.

Bønnekransen er laget av svart satengsnor som er knyttet med de samme særegne tradisjonelle og gamle bønnekrans  knutene som de sies å være brukt av kristne siden 300 -.400 tallet.

Denne fine ortodokse bønnekransen er et klosterprodukt,laget i inderlighet og bønn , med en sterk intensjon om å skape et godt  bønneverktøy, for styrket Gudsrelasjon , for den som får kransen i hende,  Denne tradisjonelle knute bønnekrans er således et godt insturment  for å komme igang med å ta i bruk og gjennoppdage  den eldgamle kristne meditasjonsbønnen, "Jesusbønnen". som utallige kristne gjennom århundrene  har  opplevd bringer en helt ny indre ro , sjelefred og styrke til å håndtere livets indre og ytre utfordringer.

Knutekransen består av .50 knuter og 5 treperler +knutekors og dusk.

Omkrets på bønnskrans er ca 30 cm +ca 7.5 cm for kors og dusk.

Denne klosterlagede bønnekransen  er velsignet av en prest.

Leveres i smykkepose 

 

For spesielt interesserte:

Historien og tradisjonen forteller at det muligens var St Antonius den Store, (251- 356)  også kalt Antonius av Egypt,en av oldkirkens viktigste Ørkenfedre,og dermed opphavet til det kristne klostervesenet,som først lærte å lage de intrikate knutene man kjenner fra den tradisjonelle  ortodokse bønnekransen. Mange av de  tidligste kristne, de såklate  ørkenfedre og ørkenmødre, forlot sitt gamle jordiske liv og  levde som eneboere i huler i den egyptiske ørkenen. Der henga de seg til askese og bønn for å tjene Gud ,med kropp og sjel . De hadde behov for et godt og lett tilgjengelig verktøy for å holde orden  på sine kontinuerlig bønneritualer, slik at de lettere kunne konsentrere seg og ha full fokus på bønnen innhold. Historien forteller  at  en av ørkenfedrene, muligens  Antonius , ville lage en krans,med enkle knuter til dette formålet, men at Den Onde selv kom og løsnet opp knutene Antonius hadde laget,slik at det ble rot og kaos i hans bønneritualer. Han søkte da  hjelp fra Oven,og en engel kom til ham med kunnskap om bønne knuter som ikke lar seg åpne av Den Onde. Hver knute er knyttet , nærmest vevet sammen, på en helt spesiell måte , og består av 7 små kors.  Disse kors knutene som Antonius lærte av Guds engel  la grunn for en kristen meditasjons og bønnetradisjon som har fulgt oss helt siden  den tidlige kristne eneboerene og Ørkenfaderen Antonius sørget for å hindre Den Onde i å forstyrre og  hindre  ham i hans inderlige ønske om dyp  og inderlig bønn og styrket relasjon til  Jesus Kristus, gjennom Jesus bønnens kraft.

De såkalte Ørkenfedrene og ørkenmødrene, de tidligste kristne asketene ,søkte Gud i ensomhet som  enerboere i huler  i den egyptiske og palestinske ørkenen, hvor de  la grunnlaget for det som etterhvert utviklet seg til å bli små samfunn av organiserte fungerende felleskap, klostersamfunn , som senere spredde seg utover hele den kristne verden,helt til våre egne breddegrader.