ST JOSEF MEDALJONG

OM SANKT JOSEF

Joseph er kjent som stefaren til det farløse Jesusbarnet,og beskytteren av den gravide ugifte kvinnen Maria- Jesusbarnets mor. 

Josef med sitt store mot, sin evne til å ta ansvar i en vanskelig livssituasjon ,og med sin store pliktfølelse og kjærlighet, også for å ta seg av en farløs stesønn , har vært et høythengende ideal ,som har representert de beste kvaliteter i mannen, opp igjennom historien.

Og det har ikke alltid vært hverken enkelt eller risikofritt for menn å etterstrebe slike kvaliteter!

Saint Josef er skyttshelgen for alle menn som har omsorg for barn, egne eller andres. Han er også Vernehelgen for alle fedre og menn som hver dag arbeider hardt for å ivareta og beskytte sin familie,og være medskapere av trygge og gode hjem. St Joseph er en viktig skyttshelgen ,som fremmer mannens viktige menneskelige kvaliteter og aller beste egenskaper.

Alle hardt arbeidenede menn,av god vilje ,som hver dag står på for å gjøre verden til et bedre sted å være ,for de mennesker han beskytter og har ansvar for,skulle kjenne sin vernehelgen godt,for å søke inspirasjon og ny guts,også  i de dagene hvor ansvar tynger og motet utfordres.