EXCLUSIVA ÂNGLA SMYCKEN

VERNE ENGLER OG SKYTTSENGLER 

 
Selv de barskeste av oss har nok en eller annen gang sagt ,eller tenkt, at man må ha hatt englevakt ,når vi på forunderligvis reddes i farefulle situasjoner.
Englene er i vinden i vår moderne tid,men har igrunnen vært tilstede gjennom hele vår kjente historie,på forskjellig vis.
Alltid i tjeneste ,som budbærere,eller hjelpere på menneskets brokede og farefulle livsvei.
Det kan være greit å minne seg selv på dette,og også minne andre om englenes tilstedeværelse.
Englene finnes i de fleste,om ikke alle religioner, og i følge vår egen kristne tradisjon og kultur ,er vi alle gitt,av vår Skaper, en egen Verneengel ved fødselen av . - En Skyttsengel som følger oss tett , beskyttende og veiledende under hele livsmarsjen,slik at vi aldri er helt alene.
 
Mange mennesker idag har gjennoppdaget den gamle vakre englebønnen ,som ofte ble brukt i gamle dager når man henvendte seg til sin egen Skyttsengel:
 
 
 
"Guds engel, du som verner meg, til deg har den Høyestes omsorg betrodd meg.
 Opplys meg, vermeg, før meg og led meg!"