FUGL SMYKKE m/RAV og EDELSTEN

                                             Fuglene i luften og på marken har en sterk universell kraft symbolikk ,

                                               som vi alle kan finne glede i og hente inspirasjon fra

                                                                Gud elsker hele sitt Skaperverk 

                                                            Fuglene har en svært viktig plass og rolle i Bibelen,

                             for å fortelle og minne oss om Guds uendelige store kjærlighet og omsorg for oss mennesker.

                                                                    Bibelen formidler klart og tydelig at  fuglene har Guds store omsorg.

                                                                                               Gud elsker fuglene og ser til hver eneste en av de

                                                 Bibelen omtaler spesifikt mange  forskjellige fuglearter ,både store og små , mer enn 300 ganger,

                                                                                  for å lære oss mennesker noe viktig og verdifullt .

                                                                 -Både om Guds uendelige store kjærlighet  og  omsorg for oss,

                                                                           og om vår egen menneskelige natur, på godt og vondt.

                                                 Bibelens fugler har en klar misjon :  De er budbærere med livsvisdom til oss alle.

                                           ........spør fuglene under himmelen, og de skal opplyse deg ( fra Bibelens Jobs Bok  12: 7-9)

"Derfor sier jeg eder: Vær ikke bekymret for eders liv, hvad I skal ete og hvad I skal drikke, eller for eders legeme, hvad I skal klæ eder med!
                                     Er ikke livet mere enn maten, og legemet mere enn klærne?                                  
Se på himmelens fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske Fader før dem allikevel.
                                                                                                     Er ikke I meget mere enn de?                                                                                   
                              Og hvem av eder kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?" (Bibelens Matteus 6:25-27)